Novinky

Milí priatelia.
Nedávno sme spustili spoluprácu s výbornou firmou Letmo, ktorá sa venuje predaju všetkých možných aj nemožných zdravotníckych pomôcok. V ponuke majú veci pre nás aktívnych vozičkárov, ale aj pre tých menej aktívnych. Poďme ale k veci. Boli sme pozvaní na výbornú akciu, ktorú budú organizovať – Salón Vozičkár Senec. Na tomto podujatí si budete môcť vyskúšať prakticky zdolávanie rôznych prekážok, uvidíte ukážky z kurzov, a budete môcť s nami pokecať o možnom aj nemožnom. Všetci ste srdečne vítaní a moc sa na Vás tešíme a srdečne ďakujeme firme Letmo za túto možnosť.

https://mailchi.mp/vozickar/salon_senec

Si vozičkár alebo inak telesne postihnutý a chceš študovať na strednej škole? Práve pre Teba máme teraz túto skvelú novinku! 🙂

V nasledujúcom školskom roku 2020/21 sa Dopravná akadémia v Trenčíne stáva inkluzívnou.
Škola otvára svoje brány a triedy nielen v odboroch
3759 K komerčný pracovník v doprave,
3767 M dopravná akadémia,
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy,
ale aj novom študijnom odbore
3795 K klientsky manažér pošty.

Ide o jediný študijný odbor zo skupiny odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie,
ktorý je vhodný pre žiakov s narušenou pohyblivosťou dolných končatín avšak s dobrou manuálnou zručnosťou.

Škola spolupracuje s Občianskym združením Bez bariéry, centrom samostatnosti Učíme sa bez rozdielov, rovnako disponuje bezbariérovým areálom, jedálňou a moderným internátom.

Žiakom s telesným postihnutím umožníme dôstojné stredoškolské vzdelávanie zamerané na ekonomiku a podnikanie, riadenie, marketing, bankovníctvo, účtovníctvo a poštové služby.
Absolvent získa úplne stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie s výučným listom, prax v danom odbore a reálnu možnosť zamestnať sa na trhu práce s rozvíjajúcou sa spoluprácou partnerských spoločností.

V prípade záujmu o štúdium nás prosím kontaktujte.
Zároveň budeme veľmi vďační, ak sa táto správa prostredníctvom Vás dostane k ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú.

S pozdravom a prianím pekného dňa bez bariér

praje

riaditeľka Dopravnej akadémie v Trenčíne
PhDr. Eva Holomková