O nás

Sme centrum založené len nedávno, v januári 2020. Centrum vzniklo ako odpoveď na systém starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby, kde postihnutí ľudia sú často vyčlenení mimo bežnú komunitu. Kde vytvárame špeciálne školy namiesto toho, aby sme dokonale pochopili inklúziu, ktorá už dávno funguje v zahraničí. V našom centre chceme naučiť ľudí – deti a dospelých, ktorí zostali pripútaní na invalidný vozík či už od narodenia, alebo následkom nehody či iného ochorenia, aby sa naučili fungovať medzi „zdravými“, aby bariéry, s ktorými sa denne potýkajú boli pre nich tou najmenšou maličkosťou, ktorá im dokáže pokaziť dobrú náladu. Bariéry sú totiž len v našich hlavách, a pokiaľ spoločnosť pochopí , čo všetko sú bariéry, dokážeme ich spoločne odstrániť.
Chceme docieliť, aby každý vozičkár dokázal fungovať aspoň tak samostatne, ako mu to zdravotný stav dovoľuje. Aby nemusel byť vo všetkom odkázaný na pomoc druhej osoby.