Služby

Ponuka pre ľudí na invalidných vozíkoch a ich rodiny – alebo po našom ponuka pre kolečkových priateľov 🙂

Poskytujeme služby súvisiace s podporovaním ľudí na invalidných vozíkoch a vedieme ich k čo najväčšej samostatnosti, ako im zdravotný stav dovoľuje. Zároveň edukujeme rodinných príslušníkov, aby s účastníkmi vedeli v domácom prostredí správne pracovať a pomôcť im len v tom, čo je nutné. Ponúkame najmä:

  • Kurzy samostatnosti pre deti a dospelých,
  • Tréning samostatnosti pre deti a dospelých,
  • Workshop pre osobných asistentov,
  • Prednášky na rôzne zdravotné témy (podľa rozpisu),
  • Poradenstvo pri vybavovaní kompenzácií, pri výbere pomôcok...

Kurz samostatnosti – kurzu sa zúčastnia zvyčajne 2 – 3 ľudia, či už deti alebo dospelí pohybujúci sa na invalidnom vozíku. Kurz trvá zvyčajne približne 6 hodín s prestávkou na obed. Obsahuje 1 hodinu teórie a 5 hodín praktických zručností. Kurzy budú rozdelené do úrovní. Až po absolvovaní úrovne „level 1“, môže účastník absolvovať „level 2, level 3 a professional“. Je nutné, aby sa kurzu zúčastnil aspoň 1 asistent (pri deťoch najlepšie rodič), pretože aj jemu bude vysvetlené, ako pomáhať dieťaťu/dospelému, aby sa stal čo najsamostatnejší. Asistent bude poučený, ako dbať na bezpečnosť aj pri nácviku v domácom prostredí. Cena kurzu je 60 € na účastníka. Možnosť zajednať obed priamo do priestorov cvičiska.

Tréning samostatnosti pre deti a dospelých – je akýmsi pomocným schodíkom medzi úrovňami kurzov. Pokiaľ účastníkovi nestačí kurz, môže prísť aj niekoľkokrát na tréning samostatnosti, kde docvičí potrebné zručnosti. Prípadne je určený pre ľudí, ktorí sú z okolia a môžu prísť častejšie na kratší čas. Lebo vždy je lepšie častejšie ako raz za čas, aj v samostatnosti ide o cvik. Cena tréningu je 15 € na hodinu pre účastníka. Tréning sa dá dohodnúť individuálne.

Workshop pre osobných asistentov a opatrovateľov – naučíme asistentov, ako ovládať invalidný vozík, ako pomôcť pri presune z vozíka, na vozík, do sprchy, ako viesť handicapovanú osobu k samostatnosti. Kurzu sa môže zúčastniť zdravý asistent bez handicapovanej osoby. Cena individuálne je 20 € na hodinu. Prípadne budú vypísané skupinové kurzy, kde bude cena 10 € za hodinu.

Prednášky na rôzne témy – budeme riešiť témy od výberu vhodnej pomôcky, vybavenia kompenzácií, intermitentná katetrizácia, správne sedenie, predchádzanie dekubitov a iné témy, ktoré môžete sami navrhnúť. Vždy pozveme špecialistu v danom odbore. Prednášky budú vždy presne vypísané v kalendári a ceny budú rovnako zverejnené až ku konkrétnej prednáške. V prípade nápadov nás kontaktujte a my sa pokúsime prednášku na Vami navrhovanú tému zariadiť.

Poradenstvo pri vybavovaní kompenzácií, výbere kompenzačných pomôcok a podobne – individuálne na základe požiadavky, najlepšie osobne, cena záleží od časovej náročnosti


Ponuka pre tých, čo chcú vyskúšať aký je život na vozíku – TEAMBUILDING 🙂

Pre zdravých, resp. chodiacich ľudí ponúkame služby, ako pochopiť svet nás, nechodiacich. Ide o skupinové aktivity, v ktorých Vám priblížime všetky možné problémy, ktoré si budete môcť vyskúšať na vlastnej koži. Zároveň poskytujeme poradenstvo tým, ktorí chcú dať možnosť aj handicapovaným napríklad pracovať vo firme, študovať a podobne.

  • Teambuilding – život na vozíku, a čo ďalej?
  • Teambuilding – súťaž zdraví versus vozičkári
  • Ohodnotenie, prekonzultovanie možností bezbariérovosti firiem, verejných miest, a pod.
  • Poradenstvo ohľadom zamestnávania ZŤP, ich špeciálnych potrieb, prispôsobenia pracovného prostredia. Poradenstvo pre školské a iné verejné inštitúcie ohľadom integrácie a inklúzie a vytvorenia vhodného prostredia.

Teambuilding – život na vozíku, a čo ďalej? – Chcete si vyskúšať v čom to majú vozičkári ťažšie, iné? Prečo potrebujú väčšie parkovacie miesto a hnevajú sa, ak tam stojí nevozičkár? Ako prejdú cez obrubník? Dá sa vykotiť z vozíka? Odpovede na tieto otázky získate tým, že si to sami vyskúšate. Príďte so svojimi kolegami, kamarátmi, rodinou, a vyskúšajte si, aké to je. Pokiaľ sa chcete dozvedeť oveľa viac, môžeme prísť aj ku Vám do firmy na čas, aký si sami poviete a pre počet ľudí, ako Vy chcete. V takom prípade nás oslovte a spravíme Vám cenovú ponuku.

Teambuilding – súťaž zdraví versus vozičkári. – Naozaj si myslíte, že dokážete predbehnúť vozičkára? Alebo naložiť do auta seba a vozík rýchlejšie? Zvládnete to aj keď niekto zaparkuje blízko? Čo tak slalom medzi prekážky? Toto a oveľa viac môžete vyskúšať v našej súťaži, kde proti Vám bude súťažiť inštruktorka na vozíku, možno iný vozičkár, alebo čo tak paralympionik?Pokiaľ chcete takýto teambuilding realizovať priamo vo Vašej firme pre viac zamestnancov, neváhajte si od nás vyžiadať cenovú ponuku.

Ohodnotenie a poradenstvo ohľadom bezbariérovosti – Ste riaditeľ firmy, starosta obce, primátor mesta a chcete, aby Vaše priestory boli bezbariérové, no sami si s tým nedáte rady? Veľmi radi prídeme a otestujeme, čo všetko je nutné a čo nie je nutné prerobiť, aby sa priestory bezbariérové stali. Prípadne si to môžete otestovať pod našim dozorom na vlastnej koži. Máme dokonca aj kontakty na firmy, ktoré robia rôzne typy prerábok, a preto určite nájdeme aj pre Vás to najvýhodnejšie riešenie.